Čo vlastne

je?

Dňa 4. decembra schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona o používaní Elektronických registračných pokladníc. Každé zariadenie ktoré vydáva potvrdenie o kúpe tovaru alebo služieb musí byť online pripojené na finančnú správu. Každý doklad vyhotovený takýmto zariadením sa musí automaticky po nablokovaní odoslať a zaevidovať na portály finančnej správy. Z tohto dôvodu sa budú musieť všetky zariadenia na Slovensku upravovať, aby spĺňali podmienky nového zákona.

Od 1.4.2019 do 30.6.2019 sa budú všetky súčasné elektronické registračné pokladnice (ERP) alebo fiskálne tlačiarne (FT) prerábať na online registračné pokladnice (ORP) tak, aby spĺňali kritéria podľa novely zákona o ERP.

Od 1.7.2019 sa budú môcť používať len také zariadenia, ktoré budú online pripojené na finančnú správu. Jedna z požiadaviek, ktorú musí ON-LINE registračná pokladnica spĺňať je tlač čitateľného QR kódu na doklad.Dnes je teda zrejmé, že túto požiadavku nie sú schopné splniť IHLIČKOVÉ TLAČIARNE, nakoľko nimi vytlačený QR kód nemá dostatočnú kvalitu. Nie je čitateľný. IHLIČKOVÉ TLAČIARNE pre účely ON-LINE fiškálne tlačiarne pokladnice teda použiteľné nie sú.

Pre súčasných majiteľov a prevádzkovateľov ERP z toho vyplýva,
že všetky aktívne elektronické registračné pokladnice (ERP) musia byť prerobené na online registračné pokladnice (ORP) a prepojené so systémom eKasa. To znamená, že každá pokladnica bude pripojená prostredníctvom internetu na Finančnú správu (FS) a automaticky bude odosielať požadované dáta o transakciách na servery FS.

Možnosti ORP:         

eKasa klient

 • certifikované chránené dátové úložisko a pokladničná aplikácia – SW, ktorý zabezpečuje komunikáciu so systémom e-Kasa, zápis do chráneného dátového úložiska a vytlačenie dokladu s QR kódom pre overenie dokladu
 • tlačiareň, ktorá bude komunikovať s e-Kasa klient

VRP – virtuálna registračná pokladnica

 • online webová aplikácia zriadená finančným riaditeľstvom
 • na tejto stránke sa dá registrovať a nachádzajú sa tu aj užitočné odkazy

Novela zákona o používaní ERP je platná od 01.01.2019, pričom platnosť bola posunutá a to nasledovne:

Noví majitelia/prevádzkovatelia budú musieť od 1.4.2019 používať resp. prihlásiť už len ORP pokladnice, ktoré spĺňajú kritéria podľa novely zákona alebo použitie Virtuálnej registračnej pokladnice (VRP).

Od 1.4.2019 do 30.6.2019 sa budú  všetky súčasné elektronické registračné pokladnice (ERP) alebo fiskálne tlačiarne (FT) prerábať rsp. upgradovať na online registračné pokladnice (ORP) tak, aby spĺňali kritéria podľa novely zákona o ERP.

Od 1.7.2019 musia byť všetky pôvodné pokladnice a nové pokladnice pripojené do systému e-Kasa.

Základnou podmienkou používania systému e-Kasa je pripojenie do internetu.

Prevádzkovatelia, ktorí používajú virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP) budú môcť aj naďalej používať VRP

 • Pre tlač bločkov z VRP odporúčame používať termo tlačiarne oficiálne podporované finančnou správou Modely Bixolon SPP-R200II, Zonerich AB-330M, Star SM-T300i, Star S220i.
 • Tieto modely sú síce drahšie ale nemusíte platiť za licenciu, ktorá je potrebná pri lacnejších riešeniach, ktoré sú ponúkané na trhu(pri prechode na inú firmu alebo vydanom novom prístupovom kóde, neplatíte žiadne ďalšie poplatky za licencie, ktoré sú potrebné pri lacnejších zariadeniach). Výhodou tlačiarne Bixolon SPP-R200II je kompatibilita so smartfónmi s operačným systémom ANDROID a iOS(iPAD, iPhone).

VRP – Virtuálna registračná pokladnica pre zariadenia Android ( telefón, tablet, …)

Jedná sa  o virtuálne prostredie zriadené Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ktoré je dostupné online na jeho webovom rozhraní. Táto virtuálna aplikácia funguje prostredníctvom elekronického zariadenia (počítač, notebook, tablet, atd.), ktoré majú prístup na internet a umožňujú prístup do prostredia VRP a tlač pokladničných dokladov.

VRP je aplikácia, ktorú Finančné riaditeľstvo SR bezplatne poskytuje podnikateľom.

Nie je potrebný žiadny upgrade zariadení pri používaní VRP podľa zákona od 1.4.2019.

ELIO Driver pre Android aplikáciu VRP – môžete si stiahnuť na Google Play tu:

Pokladne ktoré sa budú dať prerobiť na online prenos – eKasa:

Pokladne od spoločnosti ELCOM Prešov

 • EURO 50 – CASH, SMART, MEDI, Mini
 • EURO – 150
 • EURO – 100, 200, 2100

Pokladne od spoločnosti A3 Soft

 • Všetky zariadenia typu – VX 520 a VX 675

Pokladne od spoločnosti GIMEX Slovakia a Horizon Slovakia

 • QUORION CR 18 a 21
 • QUORION

Fiškálne tlačiarne ktoré sa budú dať prerobiť na online prenos – eKasa:

Fiškálne tlačiarne od spoločnosti ELCOM Prešov

 • EFox – len s Termo tlačiarňou

Fiškálne tlačiarne od spoločnosti A3 Soft

 • Všetky zariadenia typu – VX 520 a VX 675

Fiškálne tlačiarne od spoločnosti VAROS Trade – FT 4000

 • FT4000 / SRP 350, 350.1, 350.2
 • FT4000 / TMT 20
 • FT4000 / TMT 88
 • FT4000 / TM-H6000
 • FT4000 / TSP 650

Fiškálne tlačiarne od spoločnosti BOWA – Pegas FM-06

 • FT Pegassino
 • FT Pegas 06 / SRP 350
 • FT Pegas 06 / TMT 88
 • FT Smart Printer

Toto sú pokladne a tlačiarne, ktoré sa nedajú prerobiť na systém eKasa:

Pokladne od spoločnosti ELCOM Prešov

 • EURO 2500
 • EURO – 500, 1000, 2000,

Pokladne od spoločnosti GIMEX Slovakia a Horizon Slovakia

 • QUORION QMP 5000 – ihličková tlačiareň

Pokladne od spoločnosti BOWA

 • DATECS DP 50
 • DATECS MP 55

Fiškálne tlačiarne od spoločnosti ELCOM Prešov

 • EFox – všetky typy s ihličkovou tlačiarňou
 • Mini EFox

Fiškálne tlačiarne od spoločnosti VAROS Trade – FT 4000

 • FT4000 / TMU 220
 • FT4000 / SRP 275
 • FT4000 / RP 300
 • FT4000 / OK Print

Fiškálne tlačiarne od spoločnosti BOWA – Pegas FM-06

 • FT Pegas 06 / SRP 275
 • FT Pegas 06 / TMT 220

Cena upgrade balíčkov na pokladnice

informácie k upgrade pokladníc poskytla zatiaľ len spoločnosť Elcom

 • upgrade balíček pre pokladnice EURO 100T/200T 145,00 € s DPH
 • upgrade balíček pre pokladnice EURO 2100T/2100TE 145,00 € s DPH
 • upgrade balíček pre pokladnice EURO 50T/50TE/150TE 120,00 € s DPH

Nové modely pokladníc

informácie zatiaľ poskytli len spoločnosti Elcom a FiskalPRO

nové modely pokladníc, ktoré sa pripravujú :

 • EURO 50TE CASH/o  299,00 € s DPH
 • EURO 50TE Mini/o  415,00 € s DPH
 • EURO 150 Flexy STD/o  462,00 € s DPH
 • EURO 150 Flexy BAT/o  478,00 € s DPH
 • EURO 150 Flexy Plus  499,00 € s DPH
 • EURO 80 B/o  558,00 € s DPH
 • EURO 80 A/o  654,00 € s DPH
 • FiskalPRO A8 (Android pokladnica a platobný terminál)  598,00 € s DPH

Cena upgrade balíčkov na fiskálne tlačiarne

informácie k upgrade fiskálnych tlačiarní poskytla len spoločnosť Elcom, VAROS a BOWA

 • upgrade balíček pre fiskálne tlačiarne eFOX  120,00 € s DPH
 • upgrade balíček pre fiskálne tlačiarne VAROS
  • štandardná kapacita pamäte pre chránené dátové úložisko 186,00 € s DPH + možné náklady spojené so zmenou  ihličkovej tlačiarne na termo tlačiareň
  • vyššia kapacita pamäte pre chránené dátové úložisko 282,00 € s DPH +možné náklady spojené so zmenou ihličkovej tlačiarne na termo tlačiareň

Nové modely tlačiarní

informácie zatiaľ poskytli len spoločnosti Elcom a VAROS

nové fiskálne tlačiarne Elcom, ktoré sa pripravujú

 • eFOX T/o  526,00 € s DPH
 • eFOX T/o PR80 LAN  538,00 € s DPH

nové fiskálne tlačiarne VAROS, ktoré sa pripravujú

 • eFT5000 TMT20 CHDU5000 STANDARD  594,00 € s DPH
 • eFT5000 TMT20 CHDU5000 MAX  690,00 € s DPH
 • eFT5000 SRP350 CHDU5000 STANDARD  627,60 € s DPH
 • eFT5000 SRP350 CHDU5000 MAX  723,60 € s DPH
 • eFT5000 TMT88 CHDU5000 STANDARD  709,00 € s DPH
 • eFT5000 TMT88 CHDU5000 MAX  805,00 € s DPH
 • eFT5000 TMH6000 CHDU5000 STANDARD  990,00 € s DPH
 • eFT5000 TMH6000 CHDU5000 MAX  1.086,00 € s DPH